Kliknutím zde si založíte nový účet zobrazovatele reklamy. Následně budete mít možnost vytvářet ve svých stránkách reklamní plochy, které vám budou vydělávat zobrazobrazováním reklam ostatních uživatelů systému EQUIBANNER