V případě, že budete zadávat reklamu a inzerci jako firma, zadejte do tohoto pole IČO firmy, jejímž jménem budete reklamu zadávat.
Pokud budete zadávat reklamu soukromě, můžete nechat pole prázdné.
V případě, že nebude pole vyplněno, nebudou za jednotlivé úhrady zasílány daňové doklady.
Tuto položku můžete později doplnit, nebo změnit v nastavení svého účtu. V případě, že budete požadovat zasílání daňových dokladů, doporučujeme vyplnit později v nastavení také "Fakturační údaje"